Program de matematica de baza

potencialex cum se iau pastilele

În ultimul timp, în dezvoltarea foarte rapidă a metodelor moderne de calculator FEM (metoda elementului finit a apărat rapid instrument foarte eficient pentru analiza numerică a diferitelor structuri. Modelarea MES a găsit o aplicație semnificativă în practic orice domeniu de inginerie modernă și în matematică aplicată. În termeni simpli, vorbind MES, este o metodă complicată de rezolvare a ecuațiilor diferențiale și parțiale (după discretizarea anterioară în spațiu bun.

Ce reprezintă MESMetoda elementului finit, prezentă în prezent în sine printre cele mai populare metode computerizate de determinare a stresului, a forțelor generalizate, a deformărilor și deplasărilor în structurile analizate. Modelarea FEA se bazează pe împărțirea planului în numărul de elemente finite create. În țara fiecărui element individual, pot fi create câteva aproximări, iar toate necunoscutele (în principal deplasările sunt reprezentate de o funcție de interpolare suplimentară, folosind valorile funcțiilor propriu-zise într-un număr închis de puncte (noduri denumite colocvial.

Aplicarea modelelor MESÎn zilele noastre, forța structurii, stresul, deplasarea și simularea oricărei deformări este verificată utilizând metoda FEM. În mecanica calculatoarelor (CAE, este posibil să se studieze fluxul de căldură și debitul de lichid cu această strategie în minte. Metoda MES este, de asemenea, perfect adăugată studiului dinamicii, staticelor de mașini, cinematic și magnetostatice, electromagnetice și electrostatice. Modelul MES este probabil să existe în spațiul 2D (spațiu bidimensional, unde discretizarea se referă în principal la împărțirea unei anumite zone în triunghiuri. Datorită acestei metode, putem număra valorile care apar în selectarea unui program dat. Cu toate acestea, în această metodă există anumite limitări.

Cele mai mari avantaje și dezavantaje ale metodei FEMCel mai mare avantaj al MES este capacitatea de a obține rezultate bune chiar și pentru formele foarte dificile, pentru care a fost extrem de important să se efectueze calculele analitice obișnuite. La lucru, dovedește că problemele date pot fi copiate în mintea calculatorului, fără a fi nevoie să se construiască prototipuri costisitoare. Acest proces simplifică considerabil întregul proces de proiectare.Împărțirea zonei studiate în elemente tot mai slabe are ca rezultat rezultate mai precise ale calculului. De asemenea, ar trebui să avem despre faptul că, prin urmare, este cumpărat înapoi de cererea mult mai mare pentru puterea computerizată a computerelor moderne. De asemenea, trebuie să ne amintim că într-un asemenea caz ar trebui să luăm în serios toate erorile de calcul care apar din aproximările multiple ale valorilor prelucrate. Dacă zona studiată constă din câteva sute de mii de elemente noi, care pot fi neliniare, calculul necesar în acest mod trebuie să fie corect modificat în următoarele iterații, astfel încât soluția finală să fie corectă.