Praf si aerosoli

Într-o întreprindere în care se formeazã prafuri, lichide, gaze sau numai vapori inflamabili, în timp ce nu existã zone desemnate care ar putea fi potențial explozive, ar trebui pregãtit fãrã întârziere un document cuprinzãtor numit o evaluare a riscului de explozie.Trebuie amintit faptul cã datoria angajatorului este de a se potrivi cu zonele cu pericol de explozie.

Pentru conținutul punctul 37. § ministru 1. Evacuați și panouri private, din 7 iunie 2010. În caz de protecție împotriva incendiilor a clãdirilor, alte clãdiri și terenuri (Dz.U.10.109.719, de asemenea, în punctele, precum și zone, în cazul în care acestea sunt fabricate, depozitate din jur, depozitate materiale inflamabile sau în cazul în care acestea pot viziona amestecul poate provoca explozie, pregãtirea evaluarea riscului de explozie.În aceastã evaluare, trebuie evidențiate camerele cu potențial exploziv. În spațiile interioare și exterioare trebuie sã fie indicate zonele de explozie corespunzãtoare. Ar trebui dezvoltatã o documentație graficã care sã includã clasificarea și factorii care pot crea o explozie.

http://ro.healthymode.eu/drivelan-ultra-cele-mai-bune-si-cele-mai-eficiente-pastile-de-erectie/

Evaluarea pericolului de explozie trebuie stabilitã în conformitate cu standardele europene aplicabile, dintre care ar trebui menționate, printre altele:• PN-EN 1127-1: 2011 "Atmosfere explozive. Prevenirea exploziilor și a apãrãrii împotriva exploziilor.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Atmosfere explozive - Clasificarea spațiului - Atmosfere explozive gazoase.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Atmosfere explozive.Clasificarea spațiului. Atmosfere care conțin praf combustibil,• Standardul tehnic ST-IIG-0401: 2010 "Rețele de gaze. Expunerea la atmosferã explozivã și radiodifuziune.• PN-EN 6079-10-14 "Atmosfere explozive - Proiectarea, selecția și asamblarea instalațiilor electrice"• PN-EN 60079-20-1 "Atmosfere explozive - Proprietãți materiale privind clasificarea gazelor și a vaporilor - Metode de întrebãri și posibilitãți tabulare"• PN-EN 50272-3: 2007 "Cerințe pentru încrederea și gestionarea bateriilor secundare..