Pericol de explozie a gazelor

Datele echipamentelor pentru producția în zona de pericol de explozie trebuie sã respecte cele mai înalte standarde de siguranțã. Directiva ATEX a Uniunii Europene (de la Atmosphères Explosibles - definește cerințele esențiale pe care fiecare produs trebuie sã le îndeplineascã pentru a fi utilizate în atmosfere potențial explozive.

Existã multe standarde asociate acestei directive, care oferã cerințe specifice dacã este necesar un produs. Iar condițiile care nu sunt acoperite nici de directivã, nici de standarde pot fi supuse reglementãrilor interne importante în statele membre individuale. Aceste reglementãri nu pot decât sã fie diferite de principiu, dar nu își pot spori așteptãrile. Deoarece Directiva ATEX 94/9 / CE impune marcajul CE. Produsul "ATEX", care a fost marcat cu simbolul Ex, trebuia sã fie marcat cu marcajul CE de cãtre producãtor în prealabil și sã învețe procedura de aprobare cu participarea activã a organismului notificat selectat.La începutul secolului XX, când minele de cãrbune nu au plãtit un loc minunat de a folosi uleiurile de mașini adecvate, și a avut loc la mai multe incendii și explozii, care au fost atent uleiuri inflamabile și metan emitent. Deoarece nevoia este mama invențiilor, la fel dupã multe cazuri au folosit diferite modele de uleiuri, uleiuri de apã care nu au crescut efectul exploziei cu metan. În aspectul suplimentar al dezvoltãrii minelor, au fost utilizate dispozitive de ventilație, alarme și filtre de metan. Modelul istoric ales este o bãuturã din rândul numeroaselor confirmãri care se referã la normele mari legate de efectele în zona amenințãrii de la început este o datorie cheie a fiecãrui proprietar și om. Dezavantajul acestui obiectiv provoacã atât imaginile din toate, cât și materialele.ATEKS, așa cum este oferitã de definiția sa, nu este o invenție a Uniunii Europene, ci un vector al schimbãrilor ce alimenteazã punctul de a elimina amenințãrile de la apariția lor. Aderarea la standardele de securitate general acceptate este un principiu esențial al pãstrãrii ființei. Deși accidentele apar rareori, este important sã doriți întotdeauna sã vã terminați rapid slujba, sã nu respectați regulile etc.Aderarea la directiva ATEX și valorile aferente este prima cerințã pentru industria producãtoare și industria minierã, precum și serviciile legate de zona de pericol de explozie (aici distribuția de combustibil etc. Amintiți-vã! Nu vã adaptați doar la utilizarea materialelor cu standarde bune, ci gândiți-vã la consecințele opiniilor dvs.!